16.2.2013

Připojujeme se k výzvě ČKA a ČKAIT pro zavedení tzv. bezpečné ceny, tedy takové, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu či územní plán a nebude v průběhu projektování či stavby navyšována. Naše cenové nabídky jsou vždy na úrovni bezpečné ceny.